Tule  Putukaväila avastama!

Putukaväil on liigirikas niiduilmeline looduskeskkond, linnaosade vaheline rohekoridor  ja liikumisruum inimestele, mis läbib 6 linnaosa. Putukaväil kulgeb piki endist raudteetammi ja tänast kõrgepingeliinide koridori. Kõrgepingeliinide viimisel maakaablisse vabaneb potentsiaal ülelinnaliseks lineaarpargiks.

 

Putukaväila nimetus viitab siin juba praegu toimivale liikumiskoridorile, mida tolmeldajad (liblikad, kimalased ja erakmesilased) ja teisedki loomarühmad kasutavad, et suunduda ühelt rohealalt teisele.

Putukaväila esimene etapp paikneb garaažidevahelisel alal Põhja-Tallinnas, mida piiritlevad Ehte, Sõle ja Puhangu tänav ning Kolde puiestee. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini. 

 

Putukaväila defineerib nii elurikkus kui urbaniseerumine. Linn ja loodus pole vastandsõnad: Putukaväila juhtmõtteks on loodusliku elurikkuse hoidmine pakkudes samaaegselt nii mitmekesiseid tegevusvõimalusi  kui ka keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi inimestele.

Tulevikus kujuneb Putukaväilast elurikas ülelinnaline lineaarpark, uusi rohelisi liikumisühendusi ning mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum, kuid avastamisväärset leidub Putukaväilal ka juba täna.

Putukaväila kontseptsioon valmib kahe Euroopa Liidu välisprojekti toel. Nii Augmented Urbans välisprojekti (2018-2020) kui B.Green välisprojekti (2020-2023) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi. Projekti eestvedaja on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute sektori meeskond.

Mis Putukaväilal sumiseb?

03_kylvilapid_ko%CC%83rge_niit_edited.jp
Putukaväil_27.07_Page_27.jpg

Säästev liikumine

liitreaalsus_putukav2ilal_edited.jpg

Liitreaalsus

Putukava%C3%8C%C2%88il_ja_Pelguaed_droon

Linnaaiandus

liikuvus_04_edited.jpg

Urbanistlik galerii

Putukava%CC%88il_27_edited.jpg

Vabaajategevused

garaaz%C3%8C%C2%8Cide_uuskasutus-01_edit

Garaažide uued kasutusviisid

kimalane_ohakal.jpg

Linnamesindus

maantee-01_edited.jpg

Targa linna lahendused

© 2020 Putukaväila koosloome lehekülg