Mustamäe-Nõmme

Kopli kaubajaam

Pelguranna

Merimetsa

Mustjõe

Haabersti

Kadaka

Veskimetsa

Putukaväil on liigirikas niiduilmeline looduskeskkond, linnaosade vaheline rohekoridor  ja liikumisruum inimestele, mis läbib 6 linnaosa. Putukaväil kulgeb piki endist raudteetammi ja tänast kõrgepingeliinide koridori. Kõrgepingeliinide viimisel maakaablisse vabaneb potentsiaal ülelinnaliseks lineaarpargiks.

 

Putukaväila nimetus viitab siin juba praegu toimivale liikumiskoridorile, mida tolmeldajad (liblikad, kimalased ja erakmesilased) ja teisedki loomarühmad kasutavad, et suunduda ühelt rohealalt teisele.

Putukaväila esimesena realiseeritav etapp paikneb garaažidevahelisel alal Põhja-Tallinnas, mida piiritlevad Ehte, Sõle ja Puhangu tänav ning Kolde puiestee. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini. 

 

Putukaväila defineerib nii elurikkus kui urbaniseerumine. Linn ja loodus pole vastandsõnad: Putukaväila juhtmõtteks on loodusliku elurikkuse hoidmine pakkudes samaaegselt nii mitmekesiseid tegevusvõimalusi  kui ka keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi inimestele.

Tulevikus kujuneb Putukaväilast elurikas ülelinnaline lineaarpark, uusi rohelisi liikumisühendusi ning mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum, kuid avastamisväärset leidub Putukaväilal ka juba täna.

Putukaväila kontseptsioon valmib kahe Euroopa Liidu välisprojekti toel. Nii Augmented Urbans välisprojekti (2018-2020) kui B.Green välisprojekti (2020-2022) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi. Projekti eestvedaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus.

Prototüübid ja ruumisekkumised

Rohelahendused

Katsetame erinevaid meetodeid liigirikaste ja tolmeldajasõbralike looduskoosluste loomiseks või säilitamiseks - selliste, mis on kasulikud linnaloodusele, kuid loovad ühtlasi meeldiva elu- ja viibimiskeskkonna inimestele.

03_kylvilapid_ko%CC%83rge_niit_edited.jp

Lilleniit

Mesilaspeenrad

IMG_6059_edited.jpg

Vähem niitmine

mesitarud _veebi-01.jpg

 Linnamesilad

Uuskasutus ja ümbermõtestamine

Väärtustame ja võtame uues funktsioonis kasutusele Putukaväila ehitatud keskkonna erinevaid kihistusi.

mastid - 2_edited.jpg

Kõrgepingeliini mastide uuskasutus

garaaz%C3%8C%C2%8Cide_uuskasutus-01_edit

 Garaažide uued kasutusviisid 

Avaliku ruumi aktiviseerimine

liitreaalsus_putukav2ilal_edited.jpg

Putukaväila liitreaalsuslahendus 

liikuvus_04_edited.jpg

 Urbanistlik kunstigalerii 

Putukava%C3%8C%C2%88il_ja_Pelguaed_droon

 Linnaaiamaad