top of page
No upcoming events at the moment

Putukaväil on liigirikas niiduilmeline looduskeskkond, linnaosade vaheline rohekoridor  ja liikumisruum inimestele, mis läbib 6 linnaosa. Putukaväil kulgeb piki endist raudteetammi ja tänast kõrgepingeliinide koridori. Kõrgepingeliinide viimisel maakaablisse vabaneb potentsiaal ülelinnaliseks lineaarpargiks.

 

Putukaväila nimetus viitab siin juba praegu toimivale liikumiskoridorile, mida tolmeldajad (liblikad, kimalased ja erakmesilased) ja teisedki loomarühmad kasutavad, et suunduda ühelt rohealalt teisele.

Putukaväila esimesena realiseeritav etapp paikneb garaažidevahelisel alal Põhja-Tallinnas, mida piiritlevad Ehte, Sõle ja Puhangu tänav ning Kolde puiestee. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini. 

 

Putukaväila defineerib nii elurikkus kui urbaniseerumine. Linn ja loodus pole vastandsõnad: Putukaväila juhtmõtteks on loodusliku elurikkuse hoidmine pakkudes samaaegselt nii mitmekesiseid tegevusvõimalusi  kui ka keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi inimestele.

Tulevikus kujuneb Putukaväilast elurikas ülelinnaline lineaarpark, uusi rohelisi liikumisühendusi ning mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum, kuid avastamisväärset leidub Putukaväilal ka juba täna.

Putukaväil on tinglikult jaotatud 9 ruumiosaks. Tinglikult, kuna uuringud on näidanud, et inimesed tajuvad eri asumite, mida Putukaväil läbib, piire erinevalt. Jagasime Putukaväila lõikudeks põhimõttel, et ruumiosasid tekitavad tugevad linnaehituslikud katkestused, mis kergliiklustee läbi lõikavad näiteks paljude sõiduradadega maanteelikud tänavad (nagu Paldiski maantee ja Ehitajate tee) või selged muutused linna-või looduskeskkonnas. 

Putukaväila kontseptsioon valmib kahe Euroopa Liidu välisprojekti toel. Nii Augmented Urbans välisprojekti (2018-2020) kui B.Green välisprojekti (2020-2022) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi. Projekti eestvedaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus.

Putukaväila 9 ruumiosa

KOPLI KAUBAJAAM 4 - 1_edited.jpg

1- Kopli kaubajaam

standard.jpg

2- Paavli

IMG_4703_edited.jpg

3- Pelguranna

Merimetsa_lagedam_ala_edited.jpg

4- Merimets

Mustjoe - 1.png

5- Mustjõe

veskimetsa.jpg

6- Veskimetsa

IMG_20210304_143806.jpg

7- Väike-Õismäe

klint_edited.jpg

8- Astangu

hiiu_edited_edited.jpg

9- Vana-Mustamäe & Hiiu

bottom of page