top of page

8. ruumiosa: Astangu

Arendussurve all olev Tallinna elurikkuse häll

Olemasolev olukord

+ olemasolev segaliiklusega kergtee raudteetammil

- tee kõrguslik eraldatus ümbritsevast keskkonnast

Looduskeskkond

+ Tallinna elurikkuse tulipunkt

+ tolmeldajate häll

+ paljanduv Põhja-Eesti klint

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • loodusväärtuste teadvustamine

  • loodusväärtuste kaitsmine arendussurve eest

  • erineva kiirusega liikumisradade loomine ja eraldamine teineteisest

  • istumis- ja viibimiskohtade loomine: varjualused, lugemisnurgad, vaadete avamissuunad

Tutvu Musjõe-Hiiu ruumiosade maastikuarhitektuuri eskiisiga!

Putukaväila Mustjõe-Hiiu ruumiosade ideeprojekt tutvustab ala esmast lahendust, mille on loonud maastikuarhitektid büroost Artes Terrae. Eskiisile  järgneb edasine projekteerimine. Eskiisiga saab tutvuda SIIN!​

bottom of page