top of page

Kõrgepingeliini mastide uuskasutus

Piki Putukaväila telge kulgevad kõrgepingeliine kandvad elektrimastid. Liinide viimisega maakaablisse - töö, millega on juba alustatud - on mastid määratud linnapildist kaduma. Soovime mõned mastid kui maamärgid ja põneva kihistuse Putukaväila ajaloost alles hoida ning neile uue tähenduse ja funktsiooni anda.

 

Putukaväila põhjaosa lineaarpargilahenduses kujundame mastide juurde mitmekülgsed tegevustaskud. Mooduleid demonteerides ja uut moodi kokku pannes võivad mastidest saada näiteks valguskandjad, kasvuhooned, ronimistornid või vaateplatvormid – sellised ideed pakkusid kohalikud elanikud välja Putukaväila ideekorje raames. Meie kontseptsioon on kujundada mastidest uutmoodi “energiamastid”, mille toimimist maamärkidena ja mitmekülgseid kasutusvõimalusi toetaksid ka nn targa linna lahendused.

 

Mastide ümbermõtestamise eelduseks on mastide tänase omaniku Elering AS-i ja Tallinna linna koostöö. 

bottom of page