Elurikkus linnas

Inimestel on loomulik vajadus viibida roheluses. Elurikkad haljasalad linnades parandavad meie enesetunnet ja hoiavad vaimu erksa. Üha olulisem on läbi mõtestada, kuidas võiksid tehiskeskkond ja loodus linnas koos toimida, kuna üha enam meist just linnades igapäevaselt elabki. 

 

Õhuliinide asendamine maa-aluse kaabliga vabastab Putukaväilal 50 m laiuse ala uue pargi loomiseks. Pargi planeerimisel ongi oluline säilitada looduse mitmekesisus ja suurendada selle elurikkust. Putukaväilal 2019. aasta suvel läbi viidud tolmeldajate uuring kinnitab, et ala on juba täna liigi- ja loodusrikas. Siin on mitmekesine taimkate ja putukafauna, mida iseloomustab hästi õisi tolmeldavate putukate rikkus. Kokku loendati Putukaväilal 13 liiki kimalasi, 23 liiki erakmesilasi ning 15 liiki päevaliblikaid. Putukaväila kõige tavalisemad kimalased on maakimalane, karukimalane ja kivikimalane. Looduskaitsealuseid kimalasi kohati alal koguni 10 liiki. 

Liigirikkad linnaniidud

Kui lasta niidutaimestikul kõrgeks kasvada, tekivad elurikkuse oaasid. Ulatuslikud madalaks niidetud muruväljad on möödaniku iluideaal. Harvem niitmine on ilus ja kasulik: sellega loome elupaiku nii tavalistele kui ka haruldastele liikidele, anname piirkonnale ilmekust, suviti saame nautida õite värvikirevust, kuulata linnulaulu ja putukate suminat. Niitmata haljasalad ei kõrbe kuivade ilmadega koledaks, samuti nõuavad nad vähem hooldust. Kõrgekskasvanud niidutaimestikuga haljasala imab rohkem sadevett kui pügatud murupind vähendates koormust kanalisatsioonile olles näide sellest, kuidas tasakaalus linnaloodus võib olla samaaegselt kasulik nii loodusele, inimesele kui ka linna süsteemidele.

Putukaväil 2.0 projekti raames katsetatakse erinevaid meetodeid liigirikaste niidukoosluste loomiseks, mis on kasulikud linnaloodusele, kuid loovad ühtlasi meeldiva elukeskkonna inimestele. Üks meie katselappe on Ehitajate tee 105c kinnistu Nurmenuku keskuseala lähedal Haaberstis.

Kui sul on ideid või ettepanekuid, milline võiks välja näha elurikas linn; samuti kui sul on huvi külvilappide rajamises osaleda, võta meiega ühendust!

Meie visioon liigirikkast niidukooslusest Ehitajate tee 105c kinnistul

Ehitajate tee 105c kinnistu täna

© 2020 Putukaväila koosloome lehekülg