Elurikkus linnas

Inimestel on loomulik vajadus viibida roheluses. Elurikkad haljasalad linnades parandavad meie enesetunnet ja hoiavad vaimu erksa. Üha olulisem on läbi mõtestada, kuidas võiksid tehiskeskkond ja loodus linnas koos toimida, kuna üha enam meist just linnades igapäevaselt elabki. 

 

Õhuliinide asendamine maa-aluse kaabliga vabastab Putukaväilal 50 m laiuse ala uue pargi loomiseks. Pargi planeerimisel ongi oluline säilitada looduse mitmekesisus ja suurendada selle elurikkust. 2019. aasta suvel viidi Putukaväila põhjaosas ja keskosas läbi tolmeldajate uuringud, mis kinnitasid, et ala on juba täna suures osas liigirikas. Siin on mitmekesine taimkate ja putukafauna, mida iseloomustab hästi õisi tolmeldavate putukate rikkus. Kokku loendati Putukaväilal 20 liiki kimalasi, 44 liiki erakmesilasi ning 36 liiki päevaliblikaid. Kaitsealuseid kimalasi kohati alal koguni 10 liiki. Putukaväila ääres on endale elupaiga leidnud teisigi kaitsealuseid liike: 8 liiki kahepaikseid ja roomajaid, 10 liiki nahkhiiri ja 18 liiki taimi. 

liikuvus_liblikaga_edited.jpg

Liigirikkad linnaniidud

Kui lasta niidutaimestikul kõrgeks kasvada, tekivad elurikkuse oaasid. Ulatuslikud madalaks niidetud muruväljad on möödaniku iluideaal. Harvem niitmine on ilus ja kasulik: sellega loome elupaiku nii tavalistele kui ka haruldastele liikidele, anname piirkonnale ilmekust, suviti saame nautida õite värvikirevust, kuulata linnulaulu ja putukate suminat. Niitmata haljasalad ei kõrbe kuivade ilmadega koledaks, samuti nõuavad nad vähem hooldust. Kõrgekskasvanud niidutaimestikuga haljasala imab rohkem sadevett kui pügatud murupind vähendates koormust kanalisatsioonile olles näide sellest, kuidas tasakaalus linnaloodus võib olla samaaegselt kasulik nii loodusele, inimesele kui ka linna süsteemidele.

Putukaväil 2.0 projekti raames katsetatakse erinevaid meetodeid liigirikaste niidukoosluste loomiseks, mis on kasulikud linnaloodusele, kuid loovad ühtlasi meeldiva elukeskkonna inimestele. Üks meie katselappe on Ehitajate tee 105c kinnistu Nurmenuku keskuseala lähedal Haaberstis.

Kui sul on ideid või ettepanekuid, milline võiks välja näha elurikas linn; samuti kui sul on huvi külvilappide rajamises osaleda, võta meiega ühendust!

03_kylvilapid_ko%CC%83rge_niit_edited.jp

Meie visioon liigirikkast niidukooslusest Ehitajate tee 105c kinnistul

01_kinnistu_ta%CC%88na_edited.jpg

Ehitajate tee 105c kinnistu täna