top of page

UUDSE KONTSEPTSIOONIGA LINNAAED - ÜHISAED

 

Eestis on varasemalt linnaaiamaad olnud isetekkelised ja tihti ebaseaduslikud nn pilpakülad, mis reeglina risustavad linnaruumi ja likvideeritakse arenduste käigus. Nüüd, kliimakriisi lävel on päevakorda tõusnud nii suurte linnade elanike toidujulgeoleku kui linnaruumi elurikkuse suurendamise tähtsus. 

Tallinnas on elanike algatusel loodud juba 21 kogukonnaaeda, kus tegutseb üle 1000 linnaaedniku. Lisaks loovad nii lasteaiad, koolid kui ka hoolekandeasutused ja muuseumid õppeaedu. Olemasolevate kogukonna- ja õppeaedade kõrval on Tallinna linn loomas võimalusi ka isiklikus kasutuses rendiaiamaade rajamiseks kohalikele elanikele.

Ühisaed on kõigi eelpoolnimetatud linnaaedade sümbioos. Tallinna kontekstis on tegemist uudse kontseptsiooniga alaga, kus kaasaegse kujundusega linnaaias on linnaelanikele loodud võimalused oma pere tarbeks toitu kasvatada, vaba aega veeta, kogukonnasündmusi ning õuesõppe tunde korraldada.

Putukaväila projekti raames otsitakse võimalusi luua Tallinna elanikele isiklikus kasutuses rendiaiamaid. 

2021. aastal kuulutas Tallinna Strateegiakeskus välja ostumenetluse ühisaia maastikuarhitektuurilise lahenduse leidmiseks, mille töötas välja F+A Maastikuarhitektuur OÜ. Omanäoline ja stiililt terviklik ühisaia lahendus näeb ette aiaplatside arvu, ligipääsu, piirdeaiad, väikevormid ja muu vajaliku. Putukaväila Põhja-Tallinna lõigul on linnaaiandusele reserveeritud ala Kolde puiestee ja Ehte tänava nurgal.

Vaade 4.jpg

Pelgu ühisaia maastikuarhitektuuriline lahendus. Autor: F+A Maastikuarhitektuur (2022)

Pelgulinna kogukonnaaed

Linnaaianduse huvilised on juba rajanud Putukaväilale Pelgu kogukonnaaia, kus kasvatatakse nii köögivilju, maitsetaimi kui lilli. Kogukonnaaiandus on õpetlik ja kõhtu täitev vabaajategevus, mis kogub populaarsust linnades üle maailma. Lilled, tarbetaimed ja viljapuud aitavad tasakaalustada „betoondžunglite” tehislikkust,  toetavad piirkonna elurikkust ja soodustavad tähenduslike sotsiaalsete suhete loomist.

Pelguaed on 2019. aastal loodud Pelgulinna kogukonnaaed, kus lähikonnas elavad inimesed kasvatavad personaalses peenrakastis omale meelepäraseid taimi ning aiasaadusi. Samuti toimuvad Pelguaias regulaarselt kogukondlikud üritused ja töötoad. Kokku tegutseb aias üle 60 aiandushuvilise inimese. Kogukonnaaia tegevusi koordineerib MTÜ Pelguaed, kes jääb ka pärast ühisaia valmimist aia haldajaks.

Rohkem infot Pelguaia kohta leiad SIIT

 

Picture1.png

Pelguaed.
Foto:  Stanislav Usov

Rajatav Pelgulinna ühisaed on oma olemuselt Pelgulinna kogukonnaaia edasiarendus ja esimene sellise kontseptsiooniga linnaaed Tallinnas. Pelgulinna ühisaia näitel soovitakse edaspidi luua sarnased ühisaiad kõigisse Tallinna linnaosadesse.

Linnaaiandus Tallinnas

Linnaaianduse eesmärk on juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, luua hariv õpikeskkond, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi, mitmekesistada avalikku linnaruumi, soodustada ühistegevusi ning luua heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet. Tallinnas jagunevad linnaaiad avatud kogukonnaaedadeks ja munitsipaalasutuste õppeaedadeks, ülevaate nende asukohtadest saab GoogleMaps kaardilt.

Kõik Tallinna linnaaiandusega seonduv on koondatud Keskkonnaveebi lehele Linnaaiandus
 

Linnaaianduse huvilisi koondab sotsiaalmeedias Facebook grupp Söödav linn TLN, millega saab liituda, et vahetada kogemusi ja teadmisi ning olla kursis linnaaiandusega seotud tegevustega. 

Põnevaid näiteid maailmast

Hollandi volkstuin

Termin volkstuin tähistab Hollandis nii rendiaiamaid kui kogukonnaaedu, kus eraisikud saavad enda tarbeks kasvatada puu- ja köögivilju, lilli ja puid. Sageli on maatükile ehitatud ka tööriistakuurid ja mõnikord isegi korralik suvila nädalavahetuse või terve suvehooaja veetmiseks. Esimesed sellised aiamaad tekkisid Hollandis juba 17. sajandil. Tollal kasvatas töölisklass endale seal köögivilju ja ja müüs ülejäägi tulu teenimise eesmärgil maha. Usuti, et need aiad suurendavad inimeste õnnetunnet ning parandavad töölisklassi materiaalset ja moraalset olukorda.

Praegu on Hollandis üle 240 000 rendiaiamaa, mis toidu kasvatamise kõrval täidavad ka aktiivse vaba aja veetmise ülesannet.

1659693271215.jpg

Rendiaed Zestienhoveni aiandusühistus.
Foto: Lea Vutt

Helsingi rohelised oaasid

20. sajandi alguses hakkasid Helsingis tekkima rendiaiamaad, kus töölistel oli võimalik lõõgastuda. Kokku üheksa aeda pakuvad aiandushuvilistele siiani võimalust linnakärast põgeneda ja vaba aega veeta. Aiad on suvehooajal kõigile huvilistele avatud ning seal toimuvad meeleolukad üritused nagu jaanipidustused ja karaokeõhtud.

Rohkem infot Helsingi aedade kohta leiab SIIT

Kumpula rendiaed.
Foto:  © Visit Finland/Julia Kivelä

Kopenhaageni ovaalsed rendiaiad

Taanis saavad inimesed, kes asuvad maalt linna elama ja on harjunud ise toitu kasvatama, rentida väikese lapikese maad ja kasvatada juurvilju või lihtsalt õues olemist nautida. Enamus Taani rendiaedadest asub munitsipaalmaal, mida majandab ühistu kes omakorda rendib maatükke oma liikmetele. Ühistu liikmemaks on soodne, at aiandusega oleks võimalik tegeleda igaühel. 

Kopenhaageni äärelinnas Naerumis asuvad maailma ühed kaunimad rendiaiamaad, mis on kujundatud auhinnatud Taani maastikuarhitekti Carl Theodor Sørenseni poolt. 

Nærum, Kopenhaagen.
Foto: wonderfulengineering.com

Kui tunned rendiaiamaade loomise vastu huvi või soovid tulevikus hakata hobiaednikuks, jälgi Pelgu ühisaia valmimist ja projekti edasisi tegevusi SIIN!

bottom of page