Pelgu kogukonnaaed

Linnaaianduse huvilised on juba rajanud Putukaväilale Pelgu kogukonnaaia, kus kasvatatakse toidutaimi ja lilli. Kogukonnaaiandus on õpetlik ja kõhtu täitev vabaajategevus, mis kogub populaarsust linnades üle maailma. Lilled, tarbetaimed ja viljapuud aitavad tasakaalustada „betoondžunglite” tehislikkust,  toetavad piirkonna elurikkust ja soodustavad tähenduslike sotsiaalsete suhete loomist.

Rohkem infot Pelguaia kohta leiad siit: https://www.facebook.com/groups/pelguaed.

Putukaväila Põhja-Tallinna lõigu maastikuarhitektuurilahenduses on linnaaianduse alale reserveeritud laienemisruum Kolde puiestee poole.

Putukava%C3%8C%C2%88il_ja_Pelguaed_droon

Pelguaed. Foto: Arnis Tarassu

Rendiaiamaad

Putukaväila projekti raames otsitakse võimalusi luua Tallinnasse - lisaks olemasolevatele kogukonnaaedadele -  ka isiklikus kasutuses rendiaiamaad kohalikele elanikele.

Rendiaiamaa on Tallinna jaoks uudne kontseptsioon, mille kohaselt saavad aiapidamisvõimaluseta Tallinna kodanikud rentida sümboolse summa eest ca 50-100 m2 suuruse aiaplatsi, et kasvatada oma tarbeks söögi- ja tarbetaimi. Võrreldes olemasolevate kogukonnaaedadega, saab rendiaiamaal kasvatada ühe leibkonna jaoks oluliselt suurema koguse toitu.

Rendiaiamaad hakkavad pakkuma tallinlastele mitmeid hüvesid: näiteks võimalusi vaba aja veetmiseks aktiivsel viisil, võimalusi eneseteostuseks ja ligipääsu värskele ja tervislikule toidule. Aiandusega tegelemine parandab rahva vaimset ja füüsilist tervist ning soodustab jätkusuutlikku eluviisi. Lopsakad ja liigirikkad aiad toetavad ka linnalooduse liigilist mitmekesisust, mitmekesistavad avalikku ruumi ning edendavad keskkonnaharidust.

Rendiaiamaade esmane sihtgrupp on lastega pered, eakad ning majanduslikult vähekindlustatud tallinlased, kel aiapidamisvõimalus puudub, kuid laiemas plaaanis on aiamaad rentima oodatud kõik tallinlased.

Rendiaiamaade kontseptsioon on väljatöötamisel.

Juhul, kui soovid rendiaiamaade loomises kaasa lüüa või hakata hobiaednikuks, võta meiega ühendust!

5_0_screenshot_edited.jpg