top of page

4. ruumiosa: Merimets

Merimets on mereäärne linnamets, roheline paus keset linna.

Olemasolev olukord

+ Merimets on kohaliku tasandi kaitse all

+ linnaosa tähtsusega rekreatsiooniala terviseradadega

+ lähedus avalikule rannale

- kõrgepingeliini ja endise raudtteekoridori trass poolitab ala

Looduskeskkond

+ vaheldusrikas looduskeskkond: sajandivanune männik, niidualad, märgalad, ruderaalkooslused

+ linnaosa suurim kahepaiksete elupaik

+ suur tolmeldajate mitmekesisus

- suure tallamiskoormuse all kannatav taimestik

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • kiire rattatee läbiviimine

  • jalgteede võrgustiku korrastamine

  • kahepaiksete elutingimuste parandamine

  • tervikliku maastikuarhtiektuurilahenduse väljatöötamine

  • sihtide ja seoste loomine rajatavate avalike hoonete, elamualade ja avaliku ruumi vahel

  • hapra looduskeskkonna kaitsmine ja säilitamine

merimetsa_eskiis_edited.jpg

Putukaväila Merimetsa ruumiosa ideeprojekt tutvustab ala esmast lahendust, mille on loonud maastikuarhitektid büroost Sfäär Planeeringud. Eskiisile  järgneb edasine projekteerimine. Kutsume Sind eskiisiga tutvuma ning meiega oma ideid ja tagasisidet jagama läbi Maptionnaire-i platvormi ning projekti autorite ja Putukaväila tiimiga arutlema 3. septembril.

Täismahus Merimetsa linnametsa maastikuarhitektuuri eskiisi leiad ka SIIT.

bottom of page