4. ruumiosa: Merimets

Merimets on mereäärne linnamets, roheline paus keset linna.

Olemasolev olukord

+ Merimets on kohaliku tasandi kaitse all

+ linnaosa tähtsusega rekreatsiooniala terviseradadega

+ lähedus avalikule rannale

- kõrgepingeliini ja endise raudtteekoridori trass poolitab ala

Looduskeskkond

+ vaheldusrikas looduskeskkond: sajandivanune männik, niidualad, märgalad, ruderaalkooslused

+ linnaosa suurim kahepaiksete elupaik

+ suur tolmeldajate mitmekesisus

- suure tallamiskoormuse all kannatav taimestik

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • kiire rattatee läbiviimine

  • jalgteede võrgustiku korrastamine

  • kahepaiksete elutingimuste parandamine

  • tervikliku maastikuarhtiektuurilahenduse väljatöötamine

  • sihtide ja seoste loomine rajatavate avalike hoonete, elamualade ja avaliku ruumi vahel

  • hapra looduskeskkonna kaitsmine ja säilitamine