top of page

5. ruumiosa: Mustjõe

Mustjõe on aedlinn ja külakogukond keset linna.

Olemasolev olukord

+ aedlinna piirkond

+ olemasolev segaliiklusega kergliiklustee

+ tugev kogukond

- Paldiski maantee kui tugev ruumiline katkestus

- Putukaväila ja tänavate ristmikud on ohtlikud

Looduskeskkond

+ mitmekesised aiakooslused (köögiviljaaiad, iluaiad) suurendavad elurikkust ja toetavad tolmeldajate mitmekesisust

+ ristumine Mustjõe oja kalda rohekoridoriga

- palju invasiivseid võõrtatimeliike (sosnovski karuputk, pargitatar, hobuoblikas)

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • mitmekesiste tegevusvõimalustega külaplats

  • avalik viljapuuaed

  • mesitarud

  • mesilaspeenar

  • eri kiirusega kergliikluse eraldamine, erineva kiiruse ja iseloomuga liikumisradade loomine

Tutvu Musjõe-Hiiu ruumiosade maastikuarhitektuuri eskiisiga!

Putukaväila Mustjõe-Hiiu ruumiosade ideeprojekt tutvustab ala esmast lahendust, mille on loonud maastikuarhitektid büroost Artes Terrae. Eskiisile  järgneb edasine projekteerimine. Eskiisiga saab tutvuda SIIN!

bottom of page