top of page

2. ruumiosa- Paavli

Paavli on linnaehituslikku muutust ootav väiketööstusala ja ärikvartal.

Olemasolev olukord

- moraalselt vananenud linnaruum

-valdavalt suletud väiketööstus- ja ärikvartal

-linnaruumiline tupik

+ mööblitehase "Standard" peahoone kui maamärk

Looduskeskkond

- soojasaar, oluline linnaruumi õhutemperatuuri tõstja keskkonnas

+ raudteetammi nõlv on tolmeldajatele tähtis pesitsus- ja toitumisala piirkonnas

- pinnasereostus

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • tänavavõrgustiku täiendamine ja korrastamine, jalg- ja rattateeühenduste loomine, trammiliini läbiviimine

  • kaasaegse väikeärikeskkonna planeerimine

  • funktsioonide juurdetoomine

  • avaliku ruumi loomine, suletud ala avamine

  • elurikkuse suurendamine

bottom of page