top of page
Search

Pealinn: Algas linnakunstikonkursi „Kohasumin“ installatsioonide ehitus

Updated: Sep 14, 2022

Putukaväila installatsioonivõistluse võitnud installatsioonide „Põhukabel“, „Roo“ ja „Akadeemia tee liikidevaheline ristmik“ meeskonnad on hakanud ehitustöödega pihta. Kunstiteoste ametlik avamine on 3. septembril.


Kevadel toimunud installatsioonivõistlusega „Kohasumin“ otsis Tallinn Putukaväila lõigule Paldiski maanteest Hiiuni kunstiprojekte, et muuta Putukaväila üksluisemad osad vaheldusrikkamaks ning edasi kanda Putukaväila üldist ideed elurikkusest, keskkonnahoiust ja kogukonna kaasatusest. Võidutöödena kerkivad installatsioonid „Põhukabel“, „Roo“ ja „Liikidevaheline ristmik“ Haabersti, Mustamäe ja Nõmme linnaosades ja need ehitatakse valmis augustikuu jooksul.


Haljasalad täituvad linnakunstiga


„Putukaväil ja tegelikult kogu Tallinna linnaruum saab tänu nendele installatsioonidele rikkamaks. Loodame, et need jäävad üles pikemaks ajaks ja teenivad oma eesmärki olla kogukonda ühendavad, keskkonnasäästlikud ning linna ja looduse kooseksisteerimist rõhutavad peatuspaigad ligi 14-kilomeetrisel Putukaväilal,“ lausus „Kohasumina“ žürii esimees Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. „Edaspidi soovime aktiivsemalt lisada linnakunsti ka teistele Tallinna haljasaladele.“


„Installatsioonidega soovime pakkuda inimestele tegevus- ja peatumiskohti Putukaväilal ning üleüldse vaheldusrikkamat linnaruumi. Üks eesmärk on ka tihendada Putukaväila ruumiosade tajumise tervikut, ühendades ristumiskohti, kus Putukaväil lõikub kohalike teedega. Võib öelda, et nende kolme töö puhul on see kõik olemas. Oleme väga põnevil, et saaksime juba valmis installatsioone külastada,“ ütles Tallinna Strateegiakeskuse linnakunsti kuraator Kati Ots.


Mustjõel, Halla tn 30 krundi vastas on juba kerkimas Eneli Kleemanni, Katariina Mustasaare, Lill Volmeri, Mia Martina Peili ja Marie Anette Veesaare „Põhukabel“. Kohalikke elanikke oodatakse sinna 20.–21. augustil ehitustöödel kaasa lööma.


„Põhukabel on kogukonna paviljon, mis tõstab esile looduslikke ehitusviise, ühistegevusi ja looduses aja veetmist. Üks eesmärkidest on eksponeerida põhu potentsiaali ehitusmaterjalina. Selleks toimub põhupakkide paigaldamine kogukonda kaasava töötoana, kuhu ootame kõikki kohalikke ja ka kaugemaid elanikke,“ sõnas „Põhukabeli“ meeskonna liige Eneli Kleemann.

Erinev ruumikogemus inimkülastajale ning elupaik putukatele


Mustjõele, Veskimetsa ja Hiiule rajatav „Roo“ (autorid Triin Vallner, Ko Ai) valmib praegu kunstnike töökojas ning tuuakse kohapeale augusti teises pooles. „Roo“ koosneb kolmest järjestikusest installatsioonist, mille ühiseks keeleks on nende loomiseks kasutatav materjal – pilliroog. „Roo“ pakub vaheldusrikast ruumikogemust inimkülastajale ning elupaika putukatele.

„Kohasumina“ konkursil valiti ka rahva lemmik, milleks sai Eesti Kunstiakadeemia urbanistika tudengite (Nabeel Imtiaz, Paulina Schroeder, Augustas Lapinskas, Christian Hörner) „Liikidevaheline ristmik“. Putukaväila ja Akadeemia tee ristumiskohale augusti keskpaigas kerkiv teos töötab mitmel tasandil ja sobitub väga hästi Putukaväila ideega, olles eelkõige putukatele suunatud, kuid luues lisaks ka visuaalse maamärgi, mis juhib tähelepanu rohealade katkestatusele linnaruumis.


Installatsioonide avamine on 3. septembril 2022 ja need jäävad üles vähemalt Tallinna Euroopa rohelise pealinna tiitliaasta, 2023. aasta lõpuni.


„Kohasumina“ eestvedaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim koostöös Putukaväila töögrupiga. Putukaväil on osa B.Green välisprojektist, mida rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi.


Putukaväil on üks Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 lipuprojektidest. Tallinn on seadnud eesmärgiks kaasata kogukondi rohkem linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks ja rakendamiseks, arendada süsinikuneutraalset liikuvust ja ringmajandust, lähtuda linna arendamisel kestliku arengu põhimõtetest ning aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust. Soovime parandada tallinlaste elukvaliteeti ning luua kõigi jaoks parema linnaruumiga keskkonnasõbraliku elukoha.


Rohkem infot:


Kohasumin Putukaväilal: https://www.putukavail.ee/kohasumin

37 views0 comments

Comments


bottom of page