top of page
Search

Pealinn: Tallinn kutsub elanikke Putukaväila linnaruumikunsti võistluse lemmikut valima

Tallinn kuulutas täna välja rahvahääletuse Putukaväila installatsioonivõistlusele „Kohasumin“ laekunud 19 kavandi seast võidutöö valimiseks. Tutvu kavanditega ja hääleta oma lemmiku poolt SIIN!


Tallinna pikima pargi Putukaväila installatsioonivõistlusele „Kohasumin“ laekus 19 kavandit, mille hulgast valitakse kokku välja kolm võidutööd: kaks valib välja võistluse žürii ning üks selgub käesoleva rahvahääletuse tulemusel. Hääletus kestab 12. aprillini.


Installatsioonivõistluse eesmärk on Putukaväila rikastamine loodustundliku linnaruumikunstiga. „Soovime muuta Putukaväila keskkonda elamuslikumaks ja vaheldusrikkamaks. Installatsioonidega rikastatakse Putukaväila lõike ja paiku, mis täna mõjuvad monotoonselt ning mille identiteet ja kohatunnetus vajavad tugevdamist,“ selgitas keskkonna valdkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

„Putukaväila projekt on omakorda osa Tallinna linna suuremast plaanist linnakeskkonda rohelisemaks ja inimmõõtmelisemaks muuta. Soovime edaspidi Putukaväilal katsetatud installatsioonide taolist linnakunsti aktiivsemalt lisada ka teistele Tallinna rohealadele,“ lisas Svet.


Võistlusele olid oodatud kohaspetsiifiliste ja innovaatiliste keskkonna- ja kogukonnatundlike kunsti- või arhitektuuriobjektide ideekavandid. Võistlusalaks oli Putukaväila trass alates Paldiski maanteest kuni Hiiuni. Võidutööd teostatakse 2022. aasta teises pooles ning teosed jäävad Putukaväilale vähemalt 2023. aasta lõpuni.


Projekti eestvedaja ja võistlusülesande koostaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim koostöös Putukaväila töögrupiga. Ideekonkurss lähtub Putukaväila kontseptsioonist, arengustrateegiast „Tallinn 2035“ ja Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkidest. Putukaväil on osa B.Green välisprojektist, mida rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi.


Putukaväil on ka üks Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 lipuprojektidest. Tallinn on seadnud eesmärgiks kaasata kogukondi rohkem linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks ja rakendamiseks, arendada süsinikuneutraalset liikuvust ja ringmajandust, lähtuda linna arendamisel kestliku arengu põhimõtetest ning aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust. Soovime parandada linlaste elukvaliteeti ning luua parema elukeskkonna ja linnaruumiga keskkonnasõbraliku linna.

122 views0 comments

Comments


bottom of page