top of page

Vabaajategevused Putukaväilal

Putukaväila Põhja-Tallinna lõik hakkab pakkuma erinevaid: nii rahulikke, tempokaid kui ka mängulisi vaba aja veetmise võimalusi noorematele ja vanematele. Juba täna leiab Putukaväila Põhja-Tallinna lõigult Pelgu linnaaia. Tulevikus rajatakse siia palju muudki: näiteks spordiväljakud ja atraktsioonidega mänguplatsid, pinkide ja laudadega istumisalad õuesõppe välitundide läbiviimiseks ning grillimiskohad piknike pidamiseks.

Tegevustaskud sisustatakse erinevate elementidega nagu kiiged, triblaplatsid, platvormid, grillid, pingid jmt. Suurem tegevustasku mahutab piirdeaiaga eraldatud jalgpalliväljaku. Keskse kergliiklustelje äärde paigutatakse ka pinke ja prügikaste. Aktviisematesse kohtadesse rajatakse avalik veekraan ja paigaldatakse rattahoidjad.

 

Alal kõrguvatele kõrgepingeliinimastidele antakse uus vorm ja tähendus: näiteks kohviku ja kasvuhoonena, mille ümber on puidust terrassid. Raudteetammile on visioneeritud vaatepukk, mis avab põnevaid vaateid Kolde pst suunas.

Ala sisustamisel uute funktsioonidega ning nende paigutamisel on arvestatud  linlaste ettepanekutega, mis esitati 2019. aasta kevadel toimunud ideekorjele. Lisaks on välja pakutud ka uusi alale sobivaid funktsioone.

Funktsioonid ja tegevusalad teistes Putukaväila lõikudes mõtestatakse läbi koostöös kohalike kogukondadega projekti käigus. Projekti raames plaanitakse läbi viia innovatsioonihanked  targa linna lahenduste ja Putukaväila toimimist toetavate prototüüplahenduste leidmiseks.

Putukava%25CC%2588il_27_edited_edited.jp

Putukaväila Põhja-Tallinna lõigule kavandatud aktiivsed tegevustaskud teqla ja sulgpalli mängimiseks,  rattahoolduseks ja murumängudeks.
Visualisatsioon: Kino maastikuarhitektid

bottom of page