top of page

1. ruumiosa: Kopli kaubajaam

Kopli kaubajaam on ajalooline raudteedepoo, tulevane lineaarpark.

Olemasolev olukord

+ viimane ulatuslik avar ala kiiresti arenevas Põhja-Tallinna linnaosas

+ võimas vaatekoridor Vanalinnale

- tugev ruumiline katkestus Pelgulinna ja Kalamaja vahel

Looduskeskkond

+/- jäätmaa, pruunala

+/- liigivaene ruderaaltaimestik

- pinnasereostus

+/- tolmeldajatele madala väärtusega, kuid hea potentsiaal seisundi parandamiseks

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • ristisuunaliste ühenduste loomine asumite vahel, kiire rattatee rajamine asumite ja tõmbekeskuste vahel

  • rohevõrgustiku arendamine lineaarpargiks, elurikkuse suurendamine

  • uue tervikliku urbanistliku struktuuri väljapakkumine kogu alale

kopli kaubajaama lineaarpark.jpeg

visioon lineaarpargist

kolde-volta sild.jpeg

visioon uuest jalakäijate sillast

bottom of page