9. ruumiosa: Vana-Mustamäe ja Hiiu

Loodusrikas keskkond, metsa sees paiknev väikeelamupiirkond

Olemasolev olukord

+ olemasolev segaliiklusega kergliiklustee raudteetammil

- kohati tee kõrguslik eraldatus ümbrisevast keskkonast

Looduskeskkond

+ Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala

+ Harku metsa kaitseala

+ kuusikud, männikud, lubjarikkad niidud ja teeservakooslused

+ vana aedlinn liigirikaste aiakooslustega

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • linnakunsti galerii tööstushoonete seintel ja piiretel

  • Kadaka sild kui infopunkt

  • Putukaväila värava/alguspunkti tähistamine

  • Hiiu raudteejaama lilleniit

  • Vääna tn mesilaspeenrad

  • Erineva liikumiskiirusega liikumisradade loomine, eraldamine

  • Kõrvalepõikekohtade loomine: varjualused, lugemisnurgad, vaadete avamine

  • Ühendused Harku metsa kaitsealaga, luua ka Astangu- Mäeküla alaga linnaruumilisi ühendusi