top of page

Installatsioonivõistlus „Kohasumin“ 

2022. aasta septembris avasime Putukaväilal installatsioonid „Põhukabel", „Roo" ja „Liikidevaheline ristmik".
„Kohasumina“ installatsioonivõistluse võidutööde eesmärk on Putukaväila rikastamine loodustundliku linnaruumikunstiga.

 

Põhukabel

Roo

Liikidevaheline ristmik

Linnulennult / Paco Ulman

Avamistuur / Jelena Rudi

 

Putukaväila installatsioonivõistlusele „Kohasumin“ oodati kohaspetsiifiliste ja innovaatiliste keskkonna- ja kogukonnatundlike kunsti- või arhitektuuriobjektide ideekavandeid. Installatsiooni võis lahendada vabas formaadis ja meediumis (sh maakunst, sekkumine, ruumiinstallatsioon, skulptuur, arhitektoon, väikevorm vm). Ideekonkursi prioriteet oli Putukaväila ruumiosade esiletõstmine, kasutades maksimaalselt ära olemasolevat ruumi ja selle elementide potentsiaali ning monotoonsete keskkondade muutmine elamuslikumaks. Installatsioonide üks eesmärke on tihendada Putukaväila ruumiosade tajumise tervikut. Samuti igatsesid Putukaväila aktiivkasutajad atraktiivseid vaateid, tegevuskohti, peatumiskohti ja vaheldusrikast ruumi. Puudust tunti niisama olemise aladest – kohtadest, kus saaks aega veeta ilma tarbimise surveta. 

Ideekonkursil olid oodatud osalema kunsti-, arhitektuuri- ja urbanistikavaldkonnas tegutsejad. Ideekavandite loomisel tuli lähtuda keskkonnasäästlikkuse ja materjalide eluringi põhimõtetest. Võistlustöö pidi olema teostatav ja mahtuma etteantud eelarvesse, milleks oli 20 000 eurot ühe installatsiooni kohta, milles sisaldus ka auhinnafond 4000 eurot. Installatsioonid avati 2022. aasta sügisel ning need jäävad üles vähemalt 2023. aasta lõpuni. 

Võistluse kontseptsioon

Kohasumin_v2.png

Võidutööde valimine


Lisainfo ja kontakt:
putukavail@tallinnlv.ee 

 

Installatsioonivõistlusele laekus 19 kavandit, mille hulgast valiti kokku välja kolm võidutööd: kaks valis välja rahvusvaheline žürii ning üks selgus avalikul hääletusel. Kõigi võistlustöödega saab tutvuda avaliku hääletuse veebilehel mpt.link/kohasumin.

 

Avalikul hääletusel anti kokku 1053 häält ning võitjaks osutus „Liikidevaheline ristmik". Žürii tõi omalt poolt välja installatsiooni suurepärast sobitumist Putukaväila kontseptsiooniga, olles eelkõige putukatele suunatud, kuid luues lisaks ka visuaalse maamärgi, mis juhib tähelepanu rohealade katkestatusele linnaruumis.

Rahvusvaheline žürii valis võitjateks installatsioonid „Põhukabel" ja „Roo", mis paistsid lisaks Putukaväila kontseptsiooniga sobitumisele silma huvitava materjalikasutuse ning erinevate sihtgruppide kaasamise poolest.

Žürii äramärkimise pälvis kogukonnaga koos ehitatud paviljon ja sündmusteruum „Punutis" (autorid LLRRLLRR – Laura Linsi, Roland Reemaa), kus lõimuvad inim-, loodus- ja materjalisuhted.

Võistluse žüriisse kuulusid abilinnapea Vladimir Svet, Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Anna Semjonova ja linnakunsti kuraator Kati Ots, Helsingi Kunstimuuseumi avaliku ruumi kunsti kuraatorid Aleksandra Kiskonen ja Kristiina Ljokkoi,  Eesti Kunstnike Liidu esindaja Elin Kard, Eesti Arhitektide Liidu esindaja Mae Köömnemägi, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Eesti Maasikuarhitektide Liidu esindaja Maire Suimets.

Võistlusülesandega saab täpsemalt tutvuda siin.

Kõikide võistlustööde kavandid on tutvumiseks üleval avaliku hääletuse leheküljel.

Projekti eestvedaja ja võistlusülesande koostaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim koostöös Putukaväila töögrupiga. Ideekonkurss lähtub Putukaväila kontseptsioonist, arengustrateegiast „Tallinn 2035“ ja Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkidest. Putukaväil on osa  B.Green välisprojektist, mida rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi.

bottom of page